Slotskapellet

Gavnø Slotskapel blev i sandhed bygget på troens styrke i 1402, hvor Dronning Margrete 1. lod opførelsen af det ene af de to eneste dominikaner nonneklostre i Danmark begynde. Slotskapellet er identisk med nonneklostrets kirke og Nordens mest farverige kirkerum.

Slotskapellet på Gavnø Slot

Unikt håndværk

Det var Helle Rosenkrantz-Gyldenstjerne, som i 1670 førte alle disse farver ind i den gamle klosterkirke. Hun var gift med en mand af Trolle slægten, admiral Niels Trolle, og hun elskede denne kirke. Hun ønskede at forskønne kirken og bestilte derfor alteret og prædikestolen med den overdådige farverigdom hos den berømte Næstved-mester Abel Schrøder, den Yngre (1602-1676), der som dygtig håndværker drev sit billedsnitter værksted. På såvel alteret som prædikestolen afslører Trolle-slægtens våbenskjold, den hovedløse trold, for eftertiden, at de er bestilt til denne slægt.

På forunderlig vis finder vi også på sidevæggen og på gesimsen over korbuen inventar, der stammer helt tilbage fra Sct. Agnete Kloster. Det drejer sig om det gamle katolske korbue-krusifiks og de gamle katolske figurer fra 1300-tallet skåret i træ. Disse har formentlig også været i kirken i klostertiden.

På kirkens ydermure ses Admiral Niels Trolle og hustru Fru Helle Rosenkrantz’ initialer udført i jernanker – H N T og F H R.

FAKTABOKS

En anden usædvanlig ting finder vi i form af brudebænken, placeret neden for prædikestolen. Den er fra år 1576.

Smukt dekoreret i renæssance stil med akantus løv på både for- og bagside. Den bærer latinske og tyske inskriptioner med formaninger til det unge par, som skal vies i bænken.

På Gavnø har vi nu som eneste kirke i Danmark stadig en brudebænk. Den er altså også i bogstavelig forstand enestående.

Oplev eventyrslottet

Historiske stuer på Gavnø Slot

Udstillingen

Gå på opdagelse på det eventyrlige rokokoslot og oplev b.la. de 8 ny restaurerede rum, som baronessen står bag.
Maleri fra samlingen på Gavnø

Malerisamlingen

Gavnø Slot huser Nordeuropas største private malerisamling på ca. 1.000 malerier, herunder Danmarks største portrætsamling.
Rundvisning og havevandring på Gavnø

Rundvisninger

Få hele historien med guide. Book en rundvisning inden besøget. Kontakt os på tlf.: 55 700 200.

Reproduktioner

Ønsker du at benytte et af vores værker fra malerisamlingen på Gavnø Slot, kan licensaftale til reproduktion indhentes her.