Adelsslægten Reedtz-Thott

Nuværende ejer Kammerherre, baron Otto Reedtz-Thott er student fra Herlufsholm Skole og uddannet civiløkonom med en mastergrad fra Massachusetts Institute of Technology, USA. Otto Reedtz-Thott ejer en række virksomheder og besidder flere bestyrelsesposter. Otto Reedtz-Thott blev i 2002 gift med Helle Reedtz-Thott.

Kammerherreinde, baronesse Helle Reedtz-Thott har studeret Criminology, Criminal Law og Civil Law i USA og er cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun er uddannet advokat med speciale i Corporate Finance. Helle Reedtz-Thott virker desuden som direktør i Gavnø-Fonden og besidder flere bestyrelsesposter.

Gavnø Fonden

Adelsslægten Reedtz kom sammen med Dron­ning Sophia til Danmark med Peder Reedtz (1531-1607). Reedtz-Thott er en linje af slægten, der var knyttet til Baroniet Gaunø. Den ældre søn, Otto Reedtz-Thott (1785-1862), senere kammerherre og hofjægermester, blev, idet Gavnø erigeredes til lensbaroni, ved patent af 25. oktober 1805 optaget i friherrelig stand. Hans ældste søn, gehejmekonferensråd, lensbaron og statsminister Kjeld Thor Tage Reedtz-Thott, anden og sidste besidder af det 1921 afløste baroni, var fader til kammerherre, hofjægermester, cand.mag., baron Otto Reedtz-Thott (1872-1927), der i 1920 fik sæde i Folketinget for Det Konservative Folkeparti), valgt af Københavns Amtskreds. Han var fader til lensbaron Holger Gustav Tage Reedtz-Thott (1881-1941), som i sit ægteskab kun fik døtre.

Lensbaron Otto Reedtz-Thott (1785-1862) var også fader til officeren og godsejeren, baron Frederik Axel Ludvig August Reedtz-Thott (1824-1916), som var fader til officeren, baron Tage Rudolph Reedtz-Thott (1886-1971), som var fader til politikeren, baron (idet han overtog Gavnø) Axel Gustav Tage Reedtz-Thott (1920-1973). Han var fader til nuværende ejer af Gavnø Hofjægermester, baron Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott (født 1954).

Familien Reedtz-Thott har ansvaret for den udfordrende opgave det er at drive og bevare Gavnø som et vidnesbyrd om dansk kulturarv. Alt imens venter næste generation på at overtage udfordringen i at gøre 1700-tallets drøm til en realitet i det 21. århundrede.

KONTAKT

Gavnø Fondens sekretariat

T: 55 700 200

Mere om Gavnø

Oplev de restaurerede stuer på Gavnø Slot

Gavnø Fonden

Gavnø Fondens formål har, siden sin oprettelse i 1961, været at bevare Gavnø Slot og slotspark, samt de samlinger som fonden besidder.
Kontakt Gavnø Godskontor

Gavnø Gods

Gavnø Gods står for at driften af land- og skovbruget, de mange udlejnings ejendomme, jagt og ridekort.
Sommerfugle i Sommerfugleland på Gavnø

Rabataftaler

Vi samarbejder med en række partnere om gode tilbud og rabatter. Du kan finde dem lige hér.
sakura alle gavnø slot

Spørgsmål og svar

Har du et spørgsmål? Så kan du måske finde svaret her, og bliv helt klart til dit besøg på Gavnø.

Find vej

Med en placering kun 1 time fra København, er Gavnø et ideelt udflugtsmål for hele familien.
Den hyggelige Café Tulipanen i Gavnø Slotspark

Job

Se ledige stillinger på Gavnø.
Kontakt Gavnø Godskontor

Kontakt

Har du brug for hjælp? Du er altid velkommen til at kontakte os.