Ridekort

Ridekort til Gavnøs skove

Rideordning

Vi tilbyder ridning i de smukke skovomgivelser tilhørende Gavnø Gods, herunder Toftekær, Rådet, Rettestrup Plantage, Gavevænge* samt Marbjerg Plantage.

Ridetilladelsen gælder fra kl. 7.00 – 19.00, og i vinterhalvåret fra solopgang til solnedgang.

Læs om gældende regler, brug af Gavnø-ridevest og ridestier herunder.

Ridekort til Gavnø Skovdistrikt

Årskort Pris
Fra 15 år kr. 1.395,-
Under 15 år kr. 890,-
Halvårskort Pris
Alle kr. 890,-
Dagskort Pris
Alle kr. 90,-

Ridekort til Gavevænge

Årskort Pris
Fra 15 år kr. 890,-
Under 15 år kr. 445,-
Halvårskort Pris
Alle kr. 445,-
Dagskort Pris
Alle kr. 90,-

Gældende regler for Gavnø Skovdistrikt

Ridning sker på eget ansvar og kun med gyldigt ridekort og iført en officiel Gavnø-vest. Gavnø-vesten udlånes venligst af Gavnø Gods i ridekortets gyldighed og kan afhentes på Gavnø Godskontor. Gavnø-vesten skal returneres, når ridekortet ikke længere er gyldigt. Manglende returnering vil medføre opkrævning af erstatning for vesten.

Reglerne i ”Lov om Naturbeskyttelse i Danmark” og Miljøministeriets bekendtgørelse om offentlighedens adgang til private skove skal overholdes, idet rideordningen alene er en udvidelse af den almindelige adgangsret for så vidt gælder tilladelse til ridning på nedennævnte vilkår:

Ridning er tilladt:

A: ad sten/grus belagte skovveje.

B: ad veje og stier, hvor der langs ridestien er påmalet gule hestesko på træerne – se kort.

Ridning må finde sted fra kl. 7.00 til solnedgang i Gavevænge, Toftekjær, Rådet, Rettestrup Plantage og Marbjerg Plantage – se kort. I perioden 15/5 til 15/7 må ridning kun foregå i tidsrummet 10.00 – 18.00.

Ridning skal foregå i vejrabatten eller midterrabatten. Ridning skal foregå i skridt eller trav. Kun på egentlige ridestier (afmærkede) må der galoperes. Max. 4 heste må ride sammen. Lystkørsel med vogn må kun foregå med 1 hest og kun i skridt. Travtræning anses ikke for lystkørsel, dvs. ingen travtræning.

Skovdistriktet forbeholder sig ret til at ændre eller begrænse færdselsretten ved ændring af hegn, skovningsarbejde, nyanlagte veje, tøbrud, jagt eller lignende. Skovdistriktet forbeholder sig ret til at begrænse antallet af udstedte ridekort samt til at fastsætte yderligere regler for udøvelse af ridning og lystkørsel i skovene.

Der skal udvises hensyn overfor det øvrige publikum, herunder specielt jagtlejere. Ved møde med biler samt cyklende og gående publikum skal ryttere vige for passage. Dette skal ske i skridt. Det er forbudt at ride nær bygninger, ved vildtets foder- og udsætningspladser, i hegnede kulturer samt på den brede vej i den nu reetablerede grusgrav i Rettestrup Plantage (skiltet med Ridning Forbudt).

Overtrædelse af reglementet vil medføre inddragelse af ridekort uden tilbagebetaling, bortvisning, og evt. bødeforlæg.

Endvidere forbeholder skovdistriktet sig ret til erstatning for skader opstået som følge af færdsel i strid med ovenstående regler. Ridning uden ridekort kan medføre politianmeldelse.

Bestil ridekort

Vælg mellem års-, halvårs- eller dagskort
til Gavnø Skovdistrikt og Gavevænge.

Kort over ridestier

Mere om Gavnø Gods

Kontakt Gavnø Godskontor

Om Godset

Gavnø Gods er en stor land- og skovbrugsvirksomhed på Sydsjælland ved Næstved.
Landbruget på Gavnø

Land- og skovbrug

Landbruget omfatter 1.600 ha. Boniteten varierer stærkt på ejendommen, og næsten alle jordtyper er repræsenteret.
Jagt på Gavnø

Jagt

Gavnø Slot modtager én med sin smukke udsigt over Karrebæk Fjord. Sydsjælland er kendt for sine mange trækfugle.
Romantisk bindingsværkshus ved Gavnø Slotspark

Lejeboliger

Under Gavnø Gods hører 130 lejemål, herunder både bolig- og erhvervslejemål. Find ledige lejemål hér.