Fokus på klimavenlig drift

På Gavnø anser vi det som en vigtig del af vores arbejde at føre virksomhed på en socialt ansvarlig måde. Både land- og skovbrug drives med fokus på en bæredygtig og klimavenlig produktion af fødevarer og energi.

BÆREDYGTIGHED

Gavnø har i årevis benyttet energivenlige og ressourcebesparende dyrkningsmetoder.

Vi genbruger vores ressourcer inden for skov- og landbrug, som ikke belaster klimaet, og vi udnytter, at vores råstoffer og energi er lokalt produceret med et minimum af transport. Gavnø har vindmøller, som producerer CO2-neutral el og bidrager til vores bæredygtige og vedvarende energi.

Gavnø har et håndværkerteam, der restaurerer godsets fredede bygninger og dermed sikrer, at kulturarven bevares.