Udstillingen på Gavnø Slot

Gavnø Slot fremtræder i dag som et helstøbt rokokoslot takket være Otto Tagesen greve Thott, der i 1737 overtog Gavnø. Grev Otto Thott var en stor samler af både møbler, bøger, malerier og godser. Han fuldendte således både slottets rokoko interiør og den store malerisamling.

Otto Tagesen greve Thott var godsejer, gehejmeråd, statsmand, bog- og kunstsamler. Han er én af de mest lærde og kompetente statsmænd i 1700-tallets Danmark og ansvarlig for slottets færdiggørelse i 1737. Otto Thotts betydningsfulde og store samling af inkunabler (godt 1.500) og håndskrifter, der kom til Det Kongelige Bibliotek som testamentarisk gave ved Thotts død i 1785, var med til at grundlægge Det Kongelige Bibliotek.

Slottet indeholder fine eksempler på stilarterne inden for arkitektur, møbler og malerkunst fra det 15., 16., 17. og 18. århundrede, heriblandt gotik, renæssance, barok og rokoko.

Historiske stuer på Gavnø Slot

Nyrestaurerede stuer

Oplev de otte nyrestaurerede stuer; Store Billiard, Arkitekten, Bielke, Grå Damask, Grevinde Thott, Kong Frederik V, Lensbaronesse Elisabeth Thott og Dronningen. Stuernes smukke stuklofter, vægge, gulve og vinduer er nænsomt restaureret. Alle møbler er efterbehandlet af specialister og polstret med møbelstoffer fra bl.a. Houlés og Rubelli. Himmelsengene er ført tilbage i udtryk, som de oprindelig tog sig ud. Vinduernes glaspartier er beklædt med UV-filter for at skåne malerier og møbler for solens stråler.

Få også et kig ind i Den Store Spisestue med det italienske stukloft, den store franske Bacchara lysekrone og gulvene af brede planker af pommersk fyr, som alle er originale.

FAKTABOKS

Gavnø Fonden har lagt en storstilet restaureringsplan, der omfatter såvel den fysiske bygningsarv, som dets interiør. Restaureringen af slottets 2. sal er påbegyndt og kan opleves på nær hold.

Forvandlingen vil over tid forfine slottets udtryk og vil ske med respekt for den unikke historie og kulturarv.